Monday, June 2, 2014

JATI DIRI DI DALAM ISLAM


Seorang insan yang sejati mempunyai jati diri, dihiasi dengan akhlak yang tinggi. dan akan lahirlah dalam realiti apabila adanya asas-asas yang sejati. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah berkaitan dengan perintah supaya “MEMBACA. ”

Firman Allah yang bermaksud, “Bacalah(wahai Muhammad) dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan(sekelian makhluk). Dia mencipta manusia dari segumpal darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dan mengajar manusia apa yang mereka tidak ketahui.

Pengetahuan yang mencukupi bermaksud memiliki ilmu yang perlu untuk membolehkan seseorang mengetahui sesuatu yang perlu dalam kehidupannya, seperti ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang boleh membawa dirinya mengenali Allah sebagai Rabb’ dan akan menjadikan Allah sebagai Illahnya. Sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud : “Orang yang paling baik antara kamu ialah mereka yang mempelajari al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. ”

boleh rujuk jurnal ini...

No comments:

Post a Comment